NEN-EN 1090-1 certificering

Op 1 juli 2014 is het zover.

Ieder staal- of aluminiumconstructiebedrijf moet dan gecertificeerd zijn volgens de NEN-EN 1090-1. Zonder CE-markering mogen er dan geen constructieve onderdelen meer geleverd worden. De CE-markering voor staal- en aluminiumconstructies en onderdelen daarvan zou eerst per 1 juli 2012 verplicht zijn, maar is uitgesteld tot 1 juli 2014.

Het is nu tijd om actie te ondernemen!

Vanaf juli 2014 vallen alle constructiedelen met eigenschappen die in de hoofdberekening worden meegenomen als lastdragend, onder de norm NEN-EN 1090. De constructiedelen moeten worden voorzien van een CE-markering. De nieuwe geharmoniseerde norm maakt een eind aan aparte regeltjes per land voor het produceren en van en verhandelen van stalen en aluminium constructies of onderdelen daarvan. De NEN 1090 stelt eisen aan de kwaliteitsborging binnen een organisatie waar stalen of aluminium constructies worden geproduceerd. Hiervoor dient een zgn. lascoördinator te worden aangesteld en dient er een kwaliteitsmanagementsysteem (Factory Production Control) FPC te worden ingevoerd.

Doe de NEN 1090 bedrijfsscan!

Wij kunnen u hier bij helpen! Wij zijn geheel onafhankelijke adviseurs met veel ervaring in de metaalbranche. Wij nemen bij de invoering van het FPC en certificering volgens de NEN 1090 u alle zorg uit handen. Samen met u zorgen we er voor dat ook uw bedrijf tijdig aan de norm voldoet. Wij doen dit op een heel praktische manier en voorkomen onnodige ballast voor uw bedrijf. Alles begint bij het uitvoeren van een scan op uw bedrijf waarbij in één keer duidelijk wordt waar u staat, wat er al gebeurd is en wat er nog geregeld moet worden om tot een certificeerbaar systeem te komen. Deze bedrijfsscan kost u nu slechts € 495,- en geeft u direct inzicht in de huidige situatie. Mogen wij u verder begeleiden naar het NEN 1090-certificaat dan brengen wij dit bedrag in mindering op het offertebedrag.

Op deze website kunt u meer informatie vinden over de NEN 1090 en CE-markering van constructie-onderdelen.

Neem contact op met ons om een afspraak te maken voor het uitvoeren van een NEN 1090 bedrijfsscan!